Quotes

"Our head bows and our heart is filled with love and joy."
Inspirational quote
"Kindness is the light of life."
Inspirational quote
AMOR FATI: "Nietzsche kreeg op een bepaald moment in zijn leven het idee van wat hij 'de liefde van je lot' noemde. Wat je lot ook is, wat er ook gebeurt, je zegt: 'dit is wat ik nodig heb'. Ik voel me zo een beetje als een wrak maar er is hier iets te leren. Als je liefde naar dat moeilijke moment brengt - niet ontmoediging - zul je merken dat de kracht om ermee om te gaan er is. Elke grote uitdaging die je kunt overleven, is een versterking van je karakter, je houding en je leven. Als je uitdagingen als kansen ziet in plaats van in verzet te gaan krijgt de spontaniteit van je eigen natuur meer en meer kans om te stromen... De crisis werpt je tijdelijk terug maar wanneer je kracht nodig hebt, komt die zo beschikbaar. "
Joseph Campbell
Beschouwingen over de kunst van het leven