Yoga

Yoga vindt meer en meer zijn plek in de hedendaagse, westerse maatschappij. Yoga is veel meer dan de houdingen die je in de boekjes of via Instagram ziet voorbijflitsen. Het is meer dan dat. Het is een prachtige tool – gereedschap – dat ons helpt om onszelf te ontwikkelen. Vandaag wordt yoga naar voor geschoven als hulpmiddel tegen angst en stress, net zoals meditatie, mindfulness, ademhaling en andere technieken rechtmatig hun plek hierin krijgen. Of het is dé manier om slank te worden of zijn. Maar yoga gaat nog een stapje verder. Yoga slaagt er in om alle ontbrekende stukjes te verzamelen, om jezelf onder de loep te nemen op een milde manier, om met je lichaam aan de slag te gaan als instrument ten dienste van waar je voor bestemd bent.

Het is een levensstijl. Yoga is je metgezel in deze wandeling van het leven. En geluk, vrede, voorspoed maken deel uit van ons leven, maar ook verdriet, angst, ontgoocheling, foute keuzes en falen. Omdat net in die moeilijke momenten ook weerbaarheid gecreëerd wordt en groei gemanifesteerd wordt om uiteindelijk opnieuw een gelukkig en gezond leven te ervaren.  Alles blijft in beweging en in de eerste plaats jijzelf als mens. 

Yoga betekent – vrij vertaald – ‘eenheid, verbinding’. Je creëert eenheid in jezelf, je maakt verbinding tussen je lichaam, geest en ziel. En bij uitbreiding met de mensen rondom je, met alles wat leeft, met het universum.

Het universum. Van zodra er woorden gebruikt worden die minder tastbaar zijn beginnen we oncomfortabel te schuiven op onze stoel. En toch is niet alles rationeel en tastbaar. Wat we niet kunnen vatten benoemen we snel als ‘iets zweverig’. De term hiervoor is spiritualiteit. En net dat wordt heel snel weggeduwd. Het is iets wat we niet graag aankijken en dus als ‘zweverig’ wegzetten. Toch brengt spiritualiteit naar boven wat reeds in ons zit: zingeving, zinvol bezig zijn, een doel in het leven. En daar zijn we allemaal uiteindelijk naar op zoek. Essentiële vragen als ‘wie ben ik?’ en ‘wat wil ik?’ horen bij onze queeste in het leven. Door ze weg te duwen, kruipen we weg in allerlei afleidingen, denk aan consumentisme en sociale status en laten we ons ego de bovenhand nemen.

Binnen yoga geven we aandacht aan alle facetten van ons leven: de fysieke processen van ons lichaam, de mentale weerbaarheid en onze spirituele groei (ziel).  Het is iets dat simultaan gebeurt, het ene evolueert niet zonder het andere. Anders is er geen evenwicht. Een oude wijze – Patanjali – creëerde hiervoor een systeem. Het is het achtvoudige pad van yoga. Daarnaast heb je een eeuwenoude traditionele geneeskunst – Ayurveda genaamd – die eveneens helpt om dat evenwicht te bewaren en als het uit evenwicht is, om het dan terug naar zijn oorspronkelijke, gezonde staat te brengen. 

Deze beide tradities – Yoga en Ayurveda – worden binnen de Nesterij gebruikt als tool om elkeen te laten groeien en bloeien, net zoals een lotusbloem. En die modder? Die hoort erbij 🙂

 

Wil je graag aan de slag met yoga? 

Dit kan op verschillende manieren, je kan laagdrempelig groepslessen yoga volgen. Verschillende docenten brengen je in beweging op een veilige manier met oog voor je klachten en aandacht voor je noden. Maar in een groepsles werk je niet gericht op jouw noden. Waardoor je soms net het gevoel kan hebben dat je juist geen deugd zou hebben van yoga omdat de les misschien te intens was of niet de juiste type oefeningen werden gedaan. Dat kan. Net zoals wij allemaal uniek zijn, zijn dus niet alle ‘standaardlessen’ voor iedereen op dat moment het juiste. Naarmate je jezelf beter leert kennen kan je hier binnen de setting van een groepsles wel beter op inspelen. Dat is iets dat groeit.

Groepslessen kunnen dus niet altijd het juiste zijn op dat moment. Daarom is individuele begeleiding zinvol. Deze begeleiding is op maat van jou. Dat betekent dat er procesmatig gewerkt wordt, niet doelgericht. Het is het proces van beweging en zelfontwikkeling dat ruimte krijgt. Alles wat daaruit voortvloeit is bonus en overstijgt op die manier het doel op zich.

Deze individuele begeleiding noemen we yogatherapie. Het woord therapie doelt op het benaderen van de bestaande fysieke, mentale of emotionele klachten en het middel om deze klachten aan te pakken is yoga. Daar waar een kinesist een anatomisch-mechanische benadering heeft om een fysieke klacht te behandelen, een psycholoog gesprekstherapie inzet om mentale klachten aan te pakken, zetten we met yogatherapie yoga in om met de klachten te leren om te gaan, te verbeteren of – als aanvulling op andere behandelingen – te genezen. 

Vanuit een coachende visie – doelgericht werken – kunnen we yoga eveneens inzetten op individuele basis. Denk aan sporters die gericht een op maat gemaakte sessie willen om hun prestaties te verbeteren, of als je kracht wil opbouwen in de armen, benen of buikspieren. Dat is doelgericht werken vanuit het fysieke aspect binnen yoga, nl de yogahoudingen. Toch zal in elke op maat gemaakte sessie tijd genomen worden om ademhaling en meditatie te integreren net omdat de combinatie van inspanning en ontspanning zorgt voor een totaalbenadering van lichaam, geest en ziel.

Tot slot zijn er specifieke yogaworkshops die inzoomen op verschillende aspecten. Zo kan je je verdiepen in bepaalde type yogahoudingen, de leefregels binnen yoga of de verschillende lagen ontdekken waaruit we bestaan. Deze zal je bij de workshops en in de agenda terugvinden.

Nele Temmerman

Verantwoordelijke Yoga @denesterij

Vul het contactformulier in bij ‘Therapie & Coaching’