Lifestyle trajecten

Een leefstijl is niet op één dag gebouwd, integendeel het is iets wat groeit, gekneed wordt en mee verandert met de tijd. 

Hoe beter je je lichaam én geest kent, hoe beter je je leefstijl kan vormen. Zelfreflectie en de daaruit voortvloeiende zelfkennis zijn geen onbelangrijke facetten van een gezonde levensstijl.

Naarmate ik zelf meer op onderzoek ging en boeken onder de arm nam, zelf probeerde te koken, een routine te vinden en om leerde gaan met de stress, ontdekte ik dat het wendbaar zijn, het vermogen om je aan te passen aan de situatie die zich voordoet een belangrijke troef is om ruimte te creëren voor een gezonde levensstijl.

Het is een levenslange wandeling, niet iets wat je van vandaag op morgen doet. Het gaat met vallen en opstaan, met omwegen soms en met rotsen waar je over moet klauteren.

We bundelden onze kennis en ervaring en creëerden het well-being model.

Wat is nu het ‘well-being model’?

Het model bestaat uit zeven elementen welke elk een aspect weergeven waar je jezelf in kan ontwikkelen om tot je hogere zelf te komen.

Het combineert alle kennis die we geleerd hebben binnen yoga, ayurveda, gezondheid, natuur,…

Doorheen de zeven elementen zorgen we ervoor dat er steeds binnen elk element rekening gehouden wordt met twee voorwaarden:

1 – We zorgen steeds voor een veilige plek om te leren. Dat is niet alleen een voorwaarde bij de Nesterij maar is ook een voorwaarde in je leerproces. Veilige onveiligheid, out of your comfort zone,… er zijn genoeg voorbeelden waarin het duidelijk is dat er een zekere vorm van veiligheid nodig is om optimaal te kunnen leren.

2 – Een tweede, minstens even belangrijke voorwaarde is dat we dit doen in harmonie met (de) natuur. Er is geen ‘dé enige echte en juiste natuur’, wat betekent dat ieder zijn eigenheid hierin moet vinden. Maar het is wel belangrijk om er open voor te staan om zo te leren wat jouw natuur is en dit zowel vanuit je eigen beleving en met respect voor je lichaam als vanuit het groter geheel waarbij het ecologisch verhaal een rol speelt, dit kan gaan van minder bewerkt voedsel klaarmaken tot zelfvoorzienende elementen toevoegen in je tuin, enz…

Deze zeven elementen worden in vier verschillende modules uitgewerkt:

Eat, Sleep & Routine

A natural lifestyle for the body

Creativity & Development

A natural lifestyle for the individual

Knowledge & Communication

A natural lifestyle for the community

Breath & awareness

A natural lifestyle for the spirit

Hieronder vind je voor elke module wat meer informatie terug:

De eerste module draait om het lichaam. Alles begint met een goede routine, hoe klein ook. We geven in deze module dan ook aandacht aan de basis: eten, slapen en het creëren van een gezonde routine.

Op het einde van deze module zal je inzicht hebben in je eigen klachten, wat je er aan kan doen en welke oefeningen je kan integreren. Je wordt aangemoedigd om je huidige routine onder de loep te nemen en gaandeweg jouw eigen unieke routine te creëren. Hier komen begrippen aan bod over yoga, ayurveda, stress, tijd, zelfzorg,…

De tweede module gaat over het individu en draait om creativiteit en ontwikkeling. Hier gaan we dieper in op het zoeken naar evenwicht, meer beweging én geven we aandacht aan het hart. Niet alleen de begrippen creativiteit en ontwikkeling worden onder de loep genomen, ook vertrouwen, identiteit en persoonlijke groei zijn kernbegrippen die we nader willen onderzoeken. Je ontmoet je weerstand, leert er door te gaan en uit elke opdracht of gesprek leer je wel iets. Is het niet over de ander dan wel over jezelf…

Op het einde van de module zal je meer inzicht hebben in je energiegevers en hoe je jezelf in balans kan brengen, hoe je je plek kan opnemen waar je hoort te staan om volledig tot je recht te komen (de fontein) én ontdek je je positieve intenties in dit leven (sankalpa).

In de derde module geven we aandacht aan kennis en communicatie. Zo kunnen we onze ‘community’ beter begrijpen, er ons ten dienste van stellen maar ook onszelf beter uiten in wat we wel en niet willen. Doorheen kennis weet je wat je doet en breng je positieve en constructieve communicatie op gang. Verbindende communicatie. Inspiratievolle communicatie ook.

De grondbeginselen van geweldloze/verbindende communicatie (Marshall B. Rosenberg) en Katie Byron’s ‘the work’ zullen aangekaart worden. Ook een stukje yoga geschiedenis, wat anatomie en psychologie en zelfs wat Sanskriet komen aan bod zodat we begrijpen wat sommige termen betekenen in een yoga leefstijl… Kennis uitbreiden dus, het zal ons inspireren!

‘If you want to learn something, read about it. If you want to understand something, write about it. If you want to master something, teach it.’

Yogi Bhajan

De eerste drie modules geven handvaten om een yoga leefstijl uit te bouwen, volledig op jouw maat. Om dan tot de laatste module te komen, die de aandacht verlegt naar spiritualiteit. Het ene kan niet zonder het andere, maar dat leren we gaandeweg doorheen de drie andere modules.

We gaan aan de slag met pranayama (ademwerk) en leren onze ademhaling controleren. We ontplooien onze intuïtie verder en samen met onze zelfkennis komen we tot wijsheid. Het brengt ons tot bewuste keuzes, tot verbondenheid met jezelf, je onderbewuste en je emoties. Je ervaart meer verbinding met de ander en de natuur. Meditatie en bewustwording zijn duidelijk aanwezig.

Alle voorgaande modules bereiden je voor om bewuster te leven. Om jouw sankalpa tot leven te brengen. Om een positieve gezondheid te ervaren. Het is net dat moment waarop je goed geworteld en in evenwicht, vol beweging en met open hart, inspiratievol en met wijsheid tot verbondenheid kan komen. Dat onderzoeken we in onze laatste module: bliss.

‘Being blissful is not a goal by itself. It is just a good condition to make life’s journey.’

Sadhguru