Patanjali

Het woord Yoga betekent ‘verbinden, verenigen’, je lichaam met je geest verbinden met als doel om één te worden met het universum. Dat is heel filosofisch en breed vertaald, maar uiteindelijk vertrekken Yogis en Rishis (wijzen en heiligen) vanuit het geloof dat elk individu deel uitmaakt van het universum en dat het elk zijn doel is in het leven om te ervaren wat het is om één te zijn met het universum. Verlichting, bevrijding,…woorden die het heel zwaar en groots maken maar eenvoudig gezegd kan je stellen dat yoga je brengt naar een rustig en tevreden leven. Eén met de natuur, met de dagelijkse beslommeringen, met zichzelf en dus ook met het universum…

Yoga is dus veel meer dan de fysieke houdingen die iedereen kent, het zit hem in je manier van leven, in het omgaan met de dingen en de mensen om je heen.

Patanjali heeft dit als eerste volledig uitgewerkt in de yogasoetra’s. Hij was een Indische geleerde. Het boek bestond uit vier delen en omvatte 196 soetra’s. Het vormt als geheel een richtlijn voor het beoefenen van yoga.

Het meest bekende deel van de soetra’s beschrijft het achtvoudige pad (8 limbs – ashtanga) en voorziet vooral methodes om yoga te beoefenen.

Patanjali geloofde dat door deze methodes toe te passen je ‘onzuiverheden’ verdwijnen en plaats maken voor het ‘licht van de wijsheid’. Het vormde een manier om met de bezorgdheden van je geest om te gaan, ook wel de Kleshas genaamd. Het zijn er vijf:

1/Avidya – onwetendheid

2/ Asmita – egoisme

3/ Raga – gehechtheid

4/ Dvesha – afkeer

5/ Abhinivesha – vastklampen

Hij was ervan overtuigd dat zelfreflectie en bewustwording deze doen verminderen. Ons gedrag beïnvloedt onze levenservaringen, we kunnen er dus voor kiezen om ons gedrag niet destructief en negatief te laten zijn maar constructief en positief om zo onze levenservaringen te kleuren.

Het achtvoudige pad is dus een praktische gids met suggesties om ons tot meer zelfreflectie te laten komen en alert en bewust te zijn van onze acties.

De acht stappen zijn:

1/ Yama (houding)

  • Ahimsa – geweldloosheid
  • Satya – waarheid
  • Asteya – niet stelen
  • Brahmacharya – zelfbeheersing
  • Aparigraha – zonder hebzucht/onthechting

2/ Niyama (richtlijnen)

  • Sauca – zuiverheid/puurheid
  • Santosha – tevredenheid
  • Tapas – (zelf)discipline
  • Svadhyaya – zelfstudie
  • Isvarapranidhana – overgave

3/ Asana (fysieke houdingen)

4/ Pranayama (ademhaling) met aandacht voor ‘the gap between inhale and exhale when the breath stops’

5/ Pratyahara (terugtrekken van de zintuigen) om helemaal ‘back to the roots’ te gaan

6/ Dharana (concentratie, focus) om zo tot ‘binding the mind to one place’ te komen

7/ Dhyana (meditatie) dat eigenlijk een  ‘uninterrupted flow of consciousness’ is

8/ Samadhi (deep meditation) dat we kennen als ‘bliss’, ‘nirvana’, het voelt als ‘losing awareness of yourself and the fact of practising concentration’

Deze acht stappen hebben niet zomaar een volgorde. Ze tonen je gaandeweg hoe je je stap voor stap kunt verdiepen. Uiteindelijk gaat de ene stap niet zonder de andere en vindt er steeds een simultane groei plaats.

Om deze verschillende stappen kracht bij te zetten en ze verder te onderzoeken kan je jezelf enkele vragen stellen. Beantwoord ze telkens met 3 woorden of korte zinnetjes.

Wat is jouw hoger doel hier?

Wat zal jouw bijdrage zijn aan de wereld?

Wat zie jij als je unieke talenten?

Wat zijn je beste kwaliteiten die je toont in je dichtste relaties?

Wie zijn jouw helden in mythen en legendes?

Wat zijn de kwaliteiten die je bewondert in anderen?

Op piek momenten in je leven, hoe voel je je dan?

De woorden of korte zinnetjes die je neerpent zijn eigenschappen die aanwezig zijn in je leven en die je kan uitdragen. Het zal je helpen om te leven vanuit je hart en ziel.

Namasté!